Účet pro platbu členských příspěvků

Název banky: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 4418329389/0800

Bankovní spojení Hala Jeneč

Transparentní účet

Na tomto účtu budou všechny případné příspěvky jmenovitě uvedeny a účet je přístupný na internetu.

Název banky: Česká spořitelna a.s.

Číslo transparentního účtu: 6526439349/0800

Variabilní symbol: 2023

Netransparentní účet

Účet pro přispěvatele, kteří nechtějí zveřejnit své jméno, prostředky z tohoto účtu budou převedeny na transparentní účet bez uvedení jména dárce.

Název banky: Česká spořitelna a.s.

Číslo netransparentního účtu: 2844583399/0800

Variabilní symbol: 2023

Poznámka: Podlaha

TOP